Potentiale i Wermland AB ligger ett stenkast från E18 i de västra värmländska skogarna och bildades 2018 av mig, Cecilia Axelsson. Oavsett om du väljer att ta bilen hit, ta kontakt via telefon eller e-post så är du alltid välkommen!

Potentiale i Wermland AB
Östra Bön Nystuga
672 93 Årjäng

070-790 07 27
cecilia.axelsson@potentiale.se

Jag är utbildad civilingenjör inom elkraft och har sedan min första praktik på det lokala elverket, varit intresserad av elsäkerhet. Genom åren har jag haft förmånen att få arbeta med några av de allra bästa inom branschen vilket har präglat mig till den person jag är idag.

Utveckling värderas mycket högt av mig som person vilket gör att jag har en hög ambitionsnivå när det kommer till genomförande av uppdrag. Att såväl du som kund som jag själv ska ha lärt oss nya saker när uppdraget är slutfört, ser jag som en förutsättning. Av samma anledning strävar jag hela tiden efter kompetensutveckling varför vidareutbildning och fördjupning står högt på prioriteringslistan.

Ett bolagsnamn såväl som en logotype ska väcka nyfikenhet, intresse och känslan av att vilja veta mer samtidigt som de ska ge karaktär och auktoritet åt den verksamhet som avses. Bolagsnamnet Potentiale i Wermland AB föddes ur det som ligger mig varmast om hjärtat, nämligen potentialutjämning och de värmländska skogarna.