Potentiale i Wermland AB kör utmaningar i egen regi, men har har även samarbete med INSU. Kontakta gärna INSU och begär mig som kursledare!

Potentiale i Wermland AB är även kursledare inom elteknik på yrkeshögskolan. 

  • Regler och Standarder
  • Underhållsteknik inom elkraft
  • Elkraftteknisk engelska

UTMANINGAR & UTREDNINGAR

Problemlösning, inlärning och utveckling är så mycket mer än bara utbildning och konsulttjänster. För att göra dig själv rättvisa krävs engagemang, nyfikenhet,
kunskap och utmaningar. Av mig får du verktygen att hantera din specifika situation.
Det utvecklar branschen. Utvecklar projekten. Utvecklar dig.

Utmaningar

Platsförlagd utmaning 
De allra bästa utmaningarna sker på plats och i dialog. Sätt ihop en grupp av medarbetare eller entreprenörer, konstruktörer och besiktningsingenjörer som ni har ett samarbete med och få en gemensam bild och en riktigt vass utmaning!

Livesänd distansutmaning
Har du svårt att flytta på dig? Har ditt företag geografiskt spridda enheter? En livesänd distansutmaning ger dig möjligheten till kompetensutveckling och webbdialog direkt från ditt skrivbord. 

Webbaserad självstudieutmaning – KOMMER SNART
Vill du styra fritt över tiden för din kompetensutveckling? På egen hand och i din egen takt tar dig an olika förinspelade utmaningsblock.
 

Elinstallationer i lsp-anläggningar
Grund: 1 dag
Fördjupning: 2 dagar

Potentialutjämning
Grund: 1 dag
Fördjupning: 2-4 h/block

Utredningar

Potentialutjämning
Som Potentiale i Wermland AB antyder, ligger potentialutjämning mig extra varmt om hjärtat. Vad ska potentialutjämnas? Vilken färg ska ledaren ha? Hur är det med armeringen i bottenplattan,  hur gör jag när rambeskrivningen är bristfällig och vad gäller egentligen för maskiner? Få områden är så omdiskuterade som potentialutjämning. Jag hjälper dig att räta ut dina frågetecken.

Egenkontrollprogram
Behöver du ha hjälp med att ta fram ett egenkontrollprogram, uppdatera ett befintligt eller helt enkelt har frågor om du behöver ett egenkontrollprogram för din verksamhet? I samarbete med Installatörsföretagen hjälper jag dig med allt från allmän information till att skräddarsy ett helt koncept utifrån dina behov. I ett egenkontrollprogram rekommenderar jag alltid att lyfta in det som omfattas av en “Elsäkerhetshandbok”.

Elsäkerhetshandbok
Inom elområdet finns ett antal lagstadgade ansvarsområden som styr elsäkerheten. Vem är innehavare av er elanläggning? Byter/Återställer personalen säkringar/brytare? Görs felsökningar av elanläggningen eller kanske även elinstallationsarbeten? Elsäkerhetshandboken bygger på föreskrifter och standarden SS-EN 50110-1 ”Skötsel av elanläggningar” och reder ut och dokumenterar de olika ansvarsområden som styr elsäkerheten inom ett företag. Handboken är således ett hjälpmedel för att skapa rutiner och delegera de arbetsuppgifter som krävs för en säkert utförd och underhållen elanläggning samt för att trygga personalens säkerhet. Självklart så skräddarsys Elsäkerhetshandboken efter just er verksamhet!

Regelverk
Regelverk och standarder kan ibland vara svåra att tolka och vilka delar är egentligen ett krav att följa? Kanske har du fått en anmärkning på din anläggning i samband med en besiktning och vill ha reda på mer i detalj vad som gäller? Eller har du funderingar på vad som bör stå i en rambeskrivning? Jag hjälper dig att tolka de regler och riktlinjer som finns inom elbranschen.