UTMANINGAR 2021

Öppna kurser (klickbara)

  • Öppna för alla
  • Extra prisvärt för <5 personer

Företagsförlagda kurser (kursiva)

  • Skräddarsys efter ert behov
  • Extra prisvärt för >6-8 personer

”Kunnig och påläst. Har haft dig som kursledare en gång innan och det var lika bra nu som då!
Kursdeltagare ESA I&I