UTMANINGAR - TA DIN UTVECKLING TILL EN HELT NY NIVÅ

GULD – Platsförlagd utmaning 
De allra bästa utmaningarna sker på plats och i dialog. Sätt ihop en grupp av medarbetare eller entreprenörer, konstruktörer och besiktningsingenjörer som ni har ett samarbete med och få en gemensam bild och en riktigt vass utmaning!

SILVER – Livesänd distansutmaning
Har du svårt att flytta på dig? Har ditt företag geografiskt spridda enheter? En livesänd distansutmaning ger dig möjligheten till kunskapsutveckling och webbdialog direkt från ditt eget skrivbord. 

BRONS – Webbaserad självstudieutmaning
Vill du styra fritt över tiden för din kompetensutveckling? På egen hand och i din egen takt tar du dig an olika förinspelade utmaningsblock. 
KOMMER SNART!

Potentialutjämning
Grund: 1 dag
Fördjupning: 2-4 h/block
Kurslitteratur: Digitalt som skickas ut innan utmaningstillfället

Få områden är så omdiskuterade som potentialutjämning. Vad ska potentialutjämnas? Vilken färg ska ledaren ha? Hur är det med armeringen i bottenplattan, hur gör jag när rambeskrivningen är bristfällig och vad gäller egentligen för maskiner? 

Elinstallationer i lågspänningsanläggningar
Grund: 2 dagar
Repetition: 1 dag
Kurslitteratur: SEK HB 444 samt SS 437 01 02

Den senaste utgåvan av Elinstallationsreglerna innehåller bland annat utökade krav på frånkopplingstider och användning av jordfelsbrytare, men även helt nya avsnitt så som medicinska utrymmen och laddning av elfordon. Ytterligare en viktig aspekt är förtydligande av regler kring skyddsutjämning. Även den så kallade Installationsstandarden SS 437 01 02 har genomgått en revidering och kompletterar Elinstallationsreglerna med ytterligare uppgifter som har betydelse i samband med bland annat projektering.

Elsäkerhet vid arbete
Grund: 1 dag
Repetition: 1 dag
Kurslitteratur: SEK HB 446

Stäng meny